Racingbåtar

Inom båtracing finns ett antal olika klasser där olika typer av båtar tävlar. Normalt delar man in båtracingsporten i fyra olika grenar, nämligen offshore, rundbana, thundercat och classic. Inom varje gren finns dessutom en rad olika klasser beroende på båttyp och vilka motorer som dessa använder.

RacingbåtInom offshore, eller offshore-racing som är grenens egentliga namn, körs en tävling på öppet vatten mellan olika kontroller. Det mest berömda offshore-loppet i Sverige, tillika Skandinaviens största, är Roslagsloppet med start på Stockholms ström och mål i Öregund på den uppländska kusten. Loppet mäter totalt 135 sjömil eller 250 km och har körts sedan år 1962.I offshore-racing är man alltid två man per båt, en förare och en navigatör. Det är av största vikt att båtar som tävlar i offshore är både snabba och slitstarka eftersom det kan råda tuffa förhållanden ute på öppet vatten.Rundbana körs precis som namnet antyder på en bana. En bana är oftast mellan 1 000 m och 1 800 m lång och körs mellan 4-6 varv. Det är också inom denna kategori som de allra snabbaste båtarna tävlar i det som kallas Formula 1 med farter på runt 120 knop, det vill säga över 220 km/h.Klassen under Formula 1 är Formula 2, där nästan lika snabba båtar tävlar. Som en del nog känner till så har Sverige och Stockholm på senare år stått som värd för en VM-deltävling i Formula 2. Tävlingarna körs på Riddarfjärden i de centrala delarna av staden.Inom grenen thundercat tävlar de allra snabbaste gummibåtarna. Dessa båtar är av katamarantyp för att kunna gå extra fort.Classic är grenen för de lite äldre båtarna. I klassen Classic hydro krävs att båtarna som deltar är minst 25 år gamla och i Classic offshore krävs att båtarna har en ålder av minst 20 år. I övrigt finns oftast inga speciella restriktioner.