Fixa båten inför sommarens turer

Under vintersäsongen är det ett ypperligt tillfälle att fixa allt på båten inför sommaren. Kan du förvara båten på tomten eller i garaget är det ännu lättare att jobba med båten. Har du en träbåt är det extra viktigt att ta hand om den på ett bra sätt varje år eftersom trä behöver mer underhåll.

När det är tillräckligt varmt ute under våren är det dags att bottenmåla den. Det ska du helst göra varje år eftersom färgen inte klarar av att hålla snäckor och sjögräs borta under två säsonger.

Gör förarbetet noggrant

Innan du lägger på ny färg ska du försöka få bort så mycket av den gamla färgen som möjligt. Helst genom att slipa bort den lite försiktigt. På så sätt kommer den nya färgen att fästa bättre. Gå även igenom motorn och byt ut olja och lägg till mer fett med en fettspruta. Du vill inte få problem med motorn när du är ute på det öppna havet.

Behöver du köpa till något kan du hitta det du behöver till båt och motor på nätet. Färg är exempelvis något som du bör köpa när du behöver det och inte förvara det hemma för länge, eftersom det blir dåligt med tiden.

Förbereda båten inför sommaren

Under vintersäsongen utgör en perfekt möjlighet att förbereda båten inför sommaren. För de som har möjlighet att förvara sin båt på tomten eller i garaget under vintern är det ännu enklare att utföra nödvändigt underhållsarbete. Speciellt för träbåtsägare är det av extra vikt att regelbundet vårda sin båt, eftersom trämaterial kräver mer omsorg och underhåll jämfört med andra material.

När våren närmar sig och temperaturen tillåter är det dags att påbörja bottenmålning av båten. Detta är en årlig åtgärd som är viktig för att skydda båten från marint liv såsom snäckor och sjögräs, vilka kan skada båtens yta och prestanda om de tillåts att bygga upp.

Inför bottenmålningen

Det är av yttersta vikt att utföra förarbetet noggrant inför bottenmålningen. Det innebär att noggrant avlägsna så mycket av den gamla färgen som möjligt, vanligtvis genom slipning för att säkerställa att den nya färgen får ordentlig vidhäftning. Förutom målning är det även nödvändigt att gå igenom båtens motor och utföra nödvändigt underhåll såsom byte av olja och smörjning med fett för att undvika oväntade problem när man är ute till havs.

För att skaffa nödvändiga material och tillbehör finns det många alternativ tillgängliga online. Att köpa färg och andra produkter när de behövs är att föredra, eftersom förvaring av sådana material under lång tid kan leda till försämring av deras kvalitet.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är vintersäsongen en optimal tid att förbereda båten inför kommande säsong. Genom att noggrant utföra underhållsåtgärder som bottenmålning och motorunderhåll kan man säkerställa båtens långsiktiga prestanda och livslängd.